In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

joomla templates and joomla extensions by zootemplate.com Get Adobe Flash player
Hata
  • XML Parsing Error at 1:245. Error 9: Invalid character

Digital Signage | Kurumsal Web Tv

Kurumsal Web Tv (Digital Signage) Nedir

Kurumsal Web Tv (Digital Signage), kurumlara ve ki?ilere özel yay?n ak??lar? haz?rlayabilme kabiliyetine sahip hedef odakl? çal??abilen ve en ileri internet teknolojilerini kullanan yay?n sistemidir.

Sektörel Uygulamalar

• Bankalar ve Finans Kurumlar?

• Sa?l?k Kurumlar?

• E?lence Sektörü

Kurumsal Web Tv (Digital Signage) Nas?l Çal???r

Öncelikle bizim sistemimizin en büyük ayr?cal??? bu sistemi kullanabilmek için ?ubelerinizde herhangi bir B?LG?SAYARA ihtiyac?n?z?n olmamas?d?r.

Neden Kurumsal Web Tv

• ?nternet üzerindeki hedef kitlesine en do?ru eri?imi sa?layacak online pazarlama ileti?imi çözümleri sunar.

• Tek merkezden yönetilebilen bir sistem olmas?.

Body
Background Color
Text Color
Link Color
Background Image
Slideshow
Background Color
Background Image
Footer
Background Color
Text Color
Link Color
Background Image