Hata
 • XML Parsing Error at 1:245. Error 9: Invalid character

 • Bankalar ve Finans Kurumlar?

?ubelerinizde, genel merkezinizde, mü?terilerinize en do?ru bilgiyi en h?zl? ?ekilde verebilirsiniz.

 • Sa?l?k Kurumlar?

Hastalar?n?za, sa?l?k personellerinize duyurular?n?z? an?nda kendi kurumunuza özel kurumsal web tv üzerinden yay?nlayabilirsiniz.

 

 • E?itim Kurumlar?

Kurumsal televizyon  sistemi ile ka??t israf?na son vermi? olursunuz.  E?itimcileriniz, ö?rencileriniz, idari personeliniz kendi kurumunuza özel ekranlardan sizin duyurular?n?z? takip edecektir.

 

 • Gayrimenkul Sektörü


Firman?zda mü?terilerinize sunum yap?n, sat?? ofisleriniz aras?nda koordinasyonu sa?lay?n, personele ve mü?terilerinize yönelik duyurular?n?z? ve reklamlar?n?z? kurumsal web televizyon üzerinden yap?n.


 • E?lence Sektörü


Geni? kitleleri içinde bar?nd?ran en önemli sektörlerden biri e?lence sektörüdür. ?ster konser salonunuzda, ister kendi cafe’nizde mü?terilerinize kendinize özel kurumsal web tv sayesinde kendi reklam?n?z? yapabilrsiniz.

 1. Restaurant- Cafe
 2. Tiyatro Salonlar?-Sinema-Konser
 3. Casino

 

 

 • Perakende Sektörü

Mü?terilerinize yönelik kendi reklam mecran?z? yap?n. Reyonlarda hedef kitlenize yönelik, ma?aza giri? ve genel ma?aza içinde mü?teri ve personelinize yönelik duyurular?n?z için ak?ll? ve h?zl? çözümler. Ma?aza vitrinlerinin de tan?t?mlar?n?zda ne kadar önemli oldu?unu unutmay?n.

 1. Elektronik Market
 2. Hipermarket
 3. Ma?aza

 

 • Benzin ?stasyonlar?


Benzin istasyonlar?nda insanlar k?sa vakit geçiriyor. Bunun için onlara duyurular?n?z? en h?zl? ?ekilde iletiyoruz.


 • Oteller


Mü?terilerinize kendi reklam?n?z? size özel Kurumsal web tv ile yapabilirsiniz.

 

 • Lojistik


Kurumsal Web Tv sistemleriyle lojistik sektöründe ?ubeler aras? ileti?im sa?layabilirsiniz. Bu sayede personele yönelik duyurular?n?z? yay?nlayabilirsiniz.

 

 • Vak?f ve Dernekler


Vak?f ve derneklerinizle ilgili yapt???n?z çal??malar? ,personele veya üyelerinize yönelik genel duyurular?, son tan?t?mlar? sadece kendinize özel Kurumsal Web Tv ekranlar?n?zdan yay?nlayabilirisiniz.

 

 • Ula??m


Mü?terilerinize yönelik seyahat tan?t?mlar?, hareket saatleri, sefer planlar? vb her?ey. Seyahat arac? içindeki ekranlardan da mü?terilerinize keyifli vakit geçirtmek, s?k?lmadan keyifli yolculuklar sunmak bu sistemle mümkün.
a- Havaalanlar?
b- Tren-Otobüs Terminal-Liman
c- Uçak-Otobüs-Gemi vb iç mekan

 

 • Dinlenme tesisleri, Petrol istasyon zincirleri

Reklam ve tan?t?mlar yan?nda, Kontuar,Peron, Kalk?s / Var?s Saatleri vb.

 • Bilgi ve islem servisleri :

Kiosk’lar, ATM’ler, Harita, Yer, Yön göstericiler

 • Belediyeler ve Kültür Merkezleri

Belediyenin yapt??? çal??malar? veya ba?kan?n mesajlar?n? duyurabilrisiniz.

 

Body
Background Color
Text Color
Link Color
Background Image
Slideshow
Background Color
Background Image
Footer
Background Color
Text Color
Link Color
Background Image