Ana Sayfa Neden Digital Signage
Hata
 • XML Parsing Error at 1:245. Error 9: Invalid character

Neden Digital Signage

 • Kurumsal web tv (digital signage) sistemimizin en önemli özelliklerinden bir tanesi bilgisayar donan?m?na ihtiyaç duymamas?d?r. Bu sayede bilgisayardan kayanaklanan sorunlar ortadan kalkm?? olacakt?r.
 • ?nternet üzerindeki hedef kitlesine en do?ru eri?imi sa?layacak online pazarlama ileti?imi çözümleri sunar.

 • Tek merkezden yönetilebilen bir sistem olmas?.

 • Gruplanabilir içerik dag?t?m?: Tek bir ekrana veya sadece istenen ekranlar? kapsayan gruba özel içerik ve bilgi gönderebilme.

 • Bir ürün ve hizmete ait bilgilendirmeyi daha h?zl? ve daha çekici bir ?ekilde yaparak mü?terilere do?ru yerde ve do?ru zamanda ula?abilirsiniz.
 • Digital Signage ile Mü?terileri sat?n alma an?nda etkilemek

 • Genelde reklam amaçl? olarak kullan?lan digital signage sistemleri kamu alan?nda ise toplumu bilgilendirme amaçl? da kullan?labilmektedir.

 • Digital Signage kitle ileti?imin gücünü uygun pazarlama anlay??? ile birle?tiren yeni ve e?siz bir sistemdir.

 • Kurumsal web tv (digital signage) sistemimizin en önemli özelliklerinden bir tanesi bilgisayar donan?m?na ihtiyaç duymamas?d?r. Bu sayede bilgisayardan kayanaklanan sorunlar ortadan kalkm?? olacakt?r.
 • 7 gün 24 saat sorunsuz gösterim
Body
Background Color
Text Color
Link Color
Background Image
Slideshow
Background Color
Background Image
Footer
Background Color
Text Color
Link Color
Background Image